Mini Fast

นี่เป็นสูตรการอดอาหารแบบเร่งรัด 3 วัน ที่มีระดับความเข้มข้น 3 ระดับให้เลือก เราแนะนำให้คุณเลือกแผนนี้อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

Beginners (ขั้นเริ่มต้น)
Mini Fast ระดับ 1:
Member Price 1,170 บาท
Non-Member 1,320 บาท

สำหรับคนที่ไม่เคยทดลองการดื่มน้ำผลไม้แทนมื้ออาหารมาก่อน เริ่มต้นด้วยการล้างสารพิษแบบเบาๆ

น้ำผลไม้: 6 ขวดสำหรับ 3 วัน
2 ขวดต่อมื้ออาหาร
2 ขวดต่อวัน

ดื่มน้ำผลไม้แทนอาหารหนึ่งมื้อ ควรเป็นอาหารเช้า

Intermediate (ขั้นกลาง)
Mini Fast ระดับ 2:
Member Price 2,340 บาท
Non-Member 2,640 บาท

สำหรับคนที่คุ้นเคยกับการอดอาหาร การล้างพิษหรือการกำจัดพิษ และมีสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรง

น้ำผลไม้: 12 ขวดสำหรับ 3 วัน
2 ขวดต่อมื้ออาหาร
4 ขวดต่อวัน

ดื่มน้ำผลไม้แทนอาหารสองมื้อต่อวัน ควรเป็นอาหารเช้าและอาหารกลางวัน

Advanced (ขั้นสูง)
Mini Fast ระดับ 3:
Member Price 3,510 บาท
Non-Member 3,960 บาท

สำหรับผู้ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ผู้ต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการกำจัดและล้างพิษแบบเข้มข้น อาหารตามปกติของคุณประกอบไปด้วยผักดิบและผลไม้จำนวนมากอยู่แล้ว

น้ำผลไม้: 18 ขวบสำหรับ 3 วัน
2 ขวดต่อมื้ออาหาร
6 ขวดต่อวัน

ดื่มน้ำผลไม้แทนอาหารทั้งสามมื้อ

Showing all 3 results